Dokter untuk Cek Golongan Darah

Cek Golongan Darah

Cek golongan darah dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Pemeriksaan ini sering dilakukan sebelum transfusi darah atau pada ibu hamil.