Tanya Dokter

  • sesak napas

  •  Riskia
    Anggota

    dok, mohon dibalas untuk pertanyaan saya yang sebelumnya mengenai sesak nafas yang suka saya alami. trims <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"></div> <div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display: none;"></div> <div id="__zsc_once"></div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"></div>

    Hai Riskia Sudah dijawab ya pada post sebelumnya, dapat Anda baca pada link berikut ini: Sesak napas. Semoga membantu ya. Terima kasih. dr.Yan william