Estimasi Biaya Uji Fungsi Hati di Bandung Wetan, Bandung